Duurzaamheid in de Bouwsector: De Weg naar Toekomstbestendige Projecten

De bouwsector is een van de grootste verbruikers van grondstoffen en energie ter wereld. Het is ook een sector die veel invloed heeft op de leefomgeving en het klimaat. Daarom is het belangrijk dat de bouwsector duurzamer wordt en bijdraagt aan de transitie naar een circulaire en klimaatneutrale economie.

In deze blogpost bespreekt bouwbedrijf WAM Groep wat duurzaamheid in de bouwsector inhoudt, welke voordelen het oplevert voor de verschillende doelgroepen en hoe je als bouwprofessional kunt werken aan toekomstbestendige projecten.

Wat is duurzaamheid in de bouwsector?

Duurzaamheid in de bouwsector betekent dat er rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische aspecten van het bouwproces en het eindresultaat. Dit houdt onder meer in dat er:

 • zo min mogelijk grondstoffen, energie en water worden verbruikt
 • zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare en gerecyclede materialen
 • zo min mogelijk afval wordt geproduceerd en zo veel mogelijk wordt hergebruikt of gecomposteerd
 • zo min mogelijk schadelijke stoffen worden uitgestoten of geloosd
 • zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de gezondheid, veiligheid en het welzijn van de gebruikers en omwonenden
 • zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de levensduur, het onderhoud en de aanpasbaarheid van het gebouw
 • zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de lokale context, cultuur en biodiversiteit

Welke voordelen levert duurzaamheid in de bouwsector op?

Duurzaamheid in de bouwsector levert niet alleen voordelen op voor het milieu, maar ook voor de verschillende doelgroepen die betrokken zijn bij het bouwproces. Hieronder noemen we enkele voorbeelden:

 • Voor vve’s (verenigingen van eigenaren) kan duurzaamheid in de bouwsector leiden tot lagere energie- en onderhoudskosten, een hogere waarde en een beter comfort van hun woningen. Ook kunnen ze profiteren van subsidies, fiscale voordelen en groene financiering voor duurzame renovaties of nieuwbouw.
 • Voor zakelijke klanten kan duurzaamheid in de bouwsector leiden tot een beter imago, een hogere productiviteit en tevredenheid van hun medewerkers en klanten, een betere risicobeheersing en een hoger rendement op hun investeringen. Ook kunnen ze profiteren van subsidies, fiscale voordelen en groene financiering voor duurzame renovaties of nieuwbouw.
 • Voor woningbouwverenigingen kan duurzaamheid in de bouwsector leiden tot lagere exploitatie- en beheerkosten, een hogere kwaliteit en een beter comfort van hun woningen. Ook kunnen ze bijdragen aan de sociale cohesie, de leefbaarheid en de inclusiviteit van hun wijken. Bovendien kunnen ze voldoen aan de wettelijke eisen en normen voor duurzaam bouwen.

Hoe kun je als bouwprofessional werken aan toekomstbestendige projecten?

Als je als bouwprofessional wilt werken aan toekomstbestendige projecten, zijn er verschillende stappen die je kunt nemen om je kennis, vaardigheden en netwerk te vergroten op het gebied van duurzaamheid in de bouwsector. Hieronder geven we enkele tips:

 • Volg cursussen, workshops of webinars over duurzaam bouwen. Er zijn verschillende organisaties die deze aanbieden, zoals Bouwend Nederland, Duurzaam Gebouwd, Cirkelstad of Green Building Council.
 • Raadpleeg online bronnen, publicaties of tools over duurzaam bouwen. Er zijn verschillende websites, blogs, podcasts of apps die je kunt gebruiken.
 • Sluit je aan bij netwerken, platforms of initiatieven die zich bezighouden met duurzaam bouwen. Er zijn verschillende organisaties die je kunt benaderen, zoals MVO Nederland, Nederland Circulair, De Bouwagenda of De Groene Grachten.
 • Ga in gesprek met je opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers of collega’s over duurzaam bouwen. Bespreek de mogelijkheden, de voordelen, de uitdagingen en de oplossingen voor duurzame projecten. Maak gebruik van best practices, voorbeelden of referenties van andere succesvolle projecten.
 • Experimenteer met nieuwe materialen, technieken of concepten voor duurzaam bouwen. Probeer innovatieve oplossingen uit, test ze, evalueer ze en verbeter ze. Maak gebruik van pilots, demonstraties of living labs om je ervaringen te delen en te leren van anderen.

Conclusie

Duurzaamheid in de bouwsector is een belangrijk thema dat steeds meer aandacht krijgt van zowel de overheid, de markt als de samenleving. Het is een thema dat veel kansen biedt voor de bouwsector om een positieve bijdrage te leveren aan de transitie naar een circulaire en klimaatneutrale economie. Het is ook een thema dat veel uitdagingen met zich meebrengt voor de bouwsector om zich aan te passen aan de veranderende eisen en verwachtingen van de verschillende doelgroepen.

Als bouwprofessional kun je een belangrijke rol spelen in het realiseren van toekomstbestendige projecten die duurzaam zijn op sociaal, ecologisch en economisch vlak. Hiervoor heb je kennis, vaardigheden en netwerk nodig op het gebied van duurzaamheid in de bouwsector. In deze blogpost hebben we je enkele tips gegeven om je hierbij te helpen. We hopen dat je hiermee geïnspireerd en gemotiveerd bent om aan de slag te gaan met duurzaamheid in de bouwsector! Kijk voor meer informatie op wamgroep.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *